تبلیغات
:{ بیمه کار آفرین 5533 }: - قانون بیمه
 
:{ بیمه کار آفرین 5533 }:
امروز توانی و ندانی فردا كه بدانی نتوانی
درباره وبلاگ


بیمه کارآفرین نمایندگی 5533 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری برای عموم مردم اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است و باتوجه به احساس نیاز روزافزون هموطنان برای داشتن بیمه نامه عمر مزایا و تسهیلات پیشرفته ترین بیمه عمر ارائه شده در ایران معرفی میگردد لطفا در صورت تمایل سئوالات و نظرات خودرا ارسال فرمایید.

جهت مشاوره رایگان با شماره

09123161251
و
09196248991 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.comمدیر وبلاگ : م.ت اقدام
نویسندگان
4 مهر 89 :: نویسنده : م.ت اقدام

قانون بیمه

معاملات بیمه

ماده ١- بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

ماده ٢- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده ٣- در بیمه‌نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.

 • تاریخ انعقاد قرارداد.
 • اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.
 • موضوع بیمه.
 • حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
 • ابتدا و انتهای بیمه.
 • حق بیمه.
 • میزان تعهد بیمه‌گر درصورت وقوع حادثه.

ماده ٤- موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی نفع باشد و همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

ماده ٥- بیمه‌گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ٦- هركس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه‌نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل و نقل ممكن است بیمه‌نامه بدون ذكر اسم (به نام حامل)‌ تنظیم شود.

ماده ٧- طلبكار می‌تواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی كه بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه‌گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ٨- در صورتی كه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقی ‌است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

ماده ٩- در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود دراین صورت هریك از بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسوول خواهد بود.

ماده ١٠- درصورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقع مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده ١١- چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

ماده ١٢- هرگاه بیمه‌گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری كند یا عمدا اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذكور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی كه بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلكه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه كند.

ماده ١٣- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقای‌ كند و یا قرارداد بیمه را فسخ كند – درصورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. درصورتی كه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی كه بایستی در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده ١٤- بیمه‌گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده ١٥- بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را كه عادتا هركس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیك شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را كه برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد. اولین زمان امكان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد والا بیمه‌گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بیمه‌گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثی كه خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

مخارجی كه بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض كه منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حكم یا محكمه رجوع می‌شود.

ماده ١٦- هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را كه به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكور در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه‌گر اعلام كند.

در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد كند و در صورتی كه بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاكم عمومی از او مطالبه كند و در صورتی كه بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحای رضایت به بقای عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول كرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذكور استناد كند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقای‌ قرارداد می‌باشد.

ماده ١٧- درصورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگر اگر ورثه یا منتقل‌الیه كلیه تعهداتی را كه موجب قرارداد بعهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا كند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل‌الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند معهذا هریك از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل‌الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.

بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی كه منتقل‌الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ كند.

درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول كلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیكن از تاریخی كه انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی كه از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود.

اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هریك از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسوول خواهد بود.

ماده ١٨- هرگاه معلوم شود خطری كه برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده‌است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد.

مسولیت بیمه‌گر

ماده ١٩- مسوولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینكه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد دراین صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی كه عرفا كمتر از آن نمی‌شود تعمیر كرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.

در هر صورت حداكثر مسوولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده ٢٠- بیمه‌گر مسوول خساراتی كه عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنكه در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده ٢١- خسارات وارده از حریق كه بیمه‌گر مسوول آن است عبارت است از:

 • خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیكی آن واقع شده باشد.
 • هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری كه برای خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
 • تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.
 • خسارت وارده به اموال بیمه‌شده در نتیجه خراب كردن كلی یا جزئی بنای برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده ٢٢- در بیمه‌های ذیل خسارت به این طریق حساب می‌شود:‌

 • در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
 • دربیمه منافعی كه متوقف بر امری است منافعی كه در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می‌شد.
 • در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت كسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده ٢٣- در بیمه عمر یا نقص یا شكستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شكستن عضو شخص دیگری درصورتی كه آن شخص قبلا رضایت خود را كتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شكستن عضو بدن جماعتی بطور كلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می‌شود.

ماده ٢٤- وجه بیمه عمر كه باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینكه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد كه دراین صورت وجه بیمه متعلق به كسی خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده ٢٥- بیمه‌گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انكه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل‌الیه تسلیم كرده باشد.

ماده ٢٦- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه‌گذار حق دارد وجه معینه در بیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضای انتقال دهنده و بیمه‌گر برسد.

ماده ٢٧- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه‌شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی دریافت كرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده ٢٨- بیمه‌گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

ماده ٢٩- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه‌گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.

ماده ٣٠- بیمه‌گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسوول شناخته می‌شود.

ماده ٣١- درصورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ٣٢- درصورت ورشكستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبكاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده ٣٣- بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبكاری بر مال بیمه‌شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده ٣٤- اگر دریك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه‌شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یكی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه كه در یك بیمه‌نامه ذكر می‌شود در حكم یك قرارداد محسوب است.

ماده ٣٥- طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیكن موعد مذكور در ماده 16 را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممكن است موعد را به رضایت یكدیگر تمدید كنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

ماده ٣٦- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشای دعوی خواهد بود لكن دعاوی كه قبل از اجرای این قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

این قانون كه مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یكهزارو سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نوع مطلب : بیمه، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :