تبلیغات
:{ بیمه کار آفرین 5533 }: - شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور
 
:{ بیمه کار آفرین 5533 }:
امروز توانی و ندانی فردا كه بدانی نتوانی
درباره وبلاگ


بیمه کارآفرین نمایندگی 5533 در راستای معرفی انواع بیمه و بیمه عمر و سرمایه گذاری برای عموم مردم اقدام به راه اندازی این وبلاگ نموده است و باتوجه به احساس نیاز روزافزون هموطنان برای داشتن بیمه نامه عمر مزایا و تسهیلات پیشرفته ترین بیمه عمر ارائه شده در ایران معرفی میگردد لطفا در صورت تمایل سئوالات و نظرات خودرا ارسال فرمایید.

جهت مشاوره رایگان با شماره

09123161251
و
09196248991 تماس حاصل فرمایید.


E.MAIL : karafarin5533@yahoo.com
karafarin5533@gmail.comمدیر وبلاگ : م.ت اقدام
نویسندگان

نگاهی گذارا به شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده كنندگان

ماده اول : موضوع بیمه
موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار كه براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات وارد به استفاده كنندگان را درمقابل حوادث ناشی از آسانسور واقع در محدوده مكانی مندرج در بیمه نامه را در صورت احـــراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضائی یا براساس نظر كارشناس بیمه گر) وبا در نظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید

ماده دوم : استثنائات
درموارد زیر بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت :
1-
خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حكومت و عوامل دیگری از این قبیل .
2 –
انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای .
3 –
حوادثی كه طبق قانون بیمه گذار مسئول آن نمیباشد و خسارات وارده در خارج از كابین آسانسور.
4-
عمد بیمه گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آن .
5 –
نزاع و زدو خورد و حوادث ناشی از مسكرات و استعمال مواد مخدر توسط استفاده كنندگان .
6 –
سكته و خطرات ناشی از تشدید بیماری و آسیبهای وارده یا بیماری مربوط به فتق ، دیسك، آرتروز، شكستگی دندان بدون آسیب دیدگی سایر اعضای سروصورت .
7-
هرگونه خسارات جانی و مالی وارد به بیمه گذار و كاركنان وی .

ماده سوم : وظایف بیمه گذار
الف ) پرداخت حق بیمه
بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را در زمان صدور بیمه نامه و یا در پایان مهلت تعیین شده و در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد در سررسید آن بپردازد .
تبصره : ملاك پرداخت حق بیمه منحصرا" رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه گر می باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارتی كه تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد داشت .
ب ) جلوگیری از وقوع خطر
بیمه گذار موظف است به منظور پیشگیری از وقوع خطرات تحت پوشش نسبت به اجرای دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی و اصول و استانداردهای فنی اقداما ت مقتضی را به عمل آورد وبه منظور حصول اطمینان از ایمن بودن دستگاهها و لوازم آنها براساس دستورالعمل های مربوط به تعمیر و نگهداری نسبت به سرویس كاری و تعمیر به موقع آنها اقدام نماید.
ج) مهارت كاركنان بیمه گذار
كلیه كاركنان بیمه گذار بایستی از مهارت و تجربه و تخصص كافی درامور محوله برخوردارباشند.
د ) توافق بیمه گذار با اشخاص زیان دیده
بیمه گذار نباید بدون موافقت كتبی بیمه گر هیچگونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آوردو اینگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بیمه گر، موجب سلب مسئولیت بیمه گردر مورد تعهدات خود می گردد .هـ ) مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی
چنانچه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار موظف است حداكثر تا سه روز از تاریخ دریافت آنها مراتب را كتبا" به بیمه گر اعلام نماید درغیر این صورت مفاد آنها مورد تائید وی تلقی خواهد شد .
و) اعلام خسارت و همكاری با بیمه گر
بیمه گذار موظف است درصورت وقوع حوادث مشمول بیمه ، بلافاصله بوسیله تلفن یا دور نگار و

متعاقبا" ظرف مدت سه روز بوسیله نامه مراتب را به بیمه گر اعلام دارد و اطلاعاتی در مورد ماهیت و میزان خسارت در اختیار بیمه گر بگذارد و مدارك مورد نیاز بیمه گر را جهت انجام بررسی های مورد نظر فراهم آورد و درصورت تاخیر مسئول جبران ضرر و زیان هایی كه از این طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود .
ماده چهارم : وظایف بیمه گر
بیمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از تكمیل مدارك خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید .

ماده پنجم : پرداخت خسارت
لف ) خسارات فوت ونقص عضو براساس رای مراجع قضایی ومبلغ مندرج درجدول تعهدات یا ارزان ترین نوع دیه هركدام كه كمتر باشد پرداخت می گردد.

تبصره: درصورت تاخیر در ارائه حكم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود .

ب ) درصورت وقوع حادثه منجر به جرح استفاده كنندگان ، هزینه های پزشكی زیان دیده براساس اصل اسناد و مدارك معتبر پزشكی وبا تائید پزشك معتمد و كارشناس بیمه گر حداكثر تا میزان مندرج در جدول تعهدات (پس از كسر فرانشیز ) پرداخت می گردد .
ج ) درصورتی كه قبل از صدور رای توسط مراجع ذیصلاح بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشكی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح كسرومابه ا لتفاوت حداكثر تا سرمایه فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت می گردد .
د ) در صورتی كه هزینه های پزشكی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چك خسارت در وجه وی و در غیر این صورت دروجه زیان دیده صادر می گردد.
هـ ) درصورتی كه استفاده كنندگان از آسانسور ازخدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر درجبران هزینه های پزشكی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذكور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه .
و ) درصورتی كه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی كه خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .
ماده ششم : شرایط فسخ
هریك از طرفین می توانند با اخطار كتبی یك ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . درصورت فسخ بیمه نامه ازجانب بیمه گذار حق بیمه براساس تعرفه كوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد گردید .
ماده هفتم : چگونگی رفع اختلاف
در صورت اختلاف نظر در تفسیر و یا اجرای شرایط این بیمه نامه ، مراتب حتی الامكان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در غیر اینصورت رای مراجع قضایی ملاك عمل خواهد بود .
ماده هشتم : مرور زمان
مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است كه از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود .
ماده نهم : موارد پیش بینی نشده
نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه براساس قوانین ، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد .
ماده دهم : مواد شرایط عمومی
این شرایط عمومی كه مشتمل برده ماده ودو تبصره است جزء لاینفك بیمه نامه می باشد

 

 

 

نوع مطلب : بیمه حوادث كار آفرین، بیمه مسئولیت مدنی، 
برچسب ها :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :